دکتر مرتضی زاهدی
رئیس افتخاری
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: mzahedi213 [at] iust.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
رئیس
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: famili [at] iust.ac.ir
دکتر محسن تدین
دبیر
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
دکتر محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران ، معاون وزیر راه و شهرسازی ، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: shekarch [at] ut.ac.ir
مهدی اسفندی سرافراز
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: mehdi_sarafraz [at] yahoo.com
مهرداد اشتری
عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و خزانه دار انجمن علمی بتن ایران
پست الکترونیکی: m.ashtari [at] sazian.net
حسن افشین
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی سهند
پست الکترونیکی: hassanafshin [at] yahoo.com
محمدرضا آزادی
عضو کمیته علمی
دکتری مهندسی عمران از دانشگاه اینسبروک اتریش
پست الکترونیکی: mohammadreza.azadi86 [at] gmail.com
موسی کلهری
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکترای مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر- بازرس انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: moosa.kalhori [at] yahoo.com
بابک احمدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: bahmadi [at] aut.ac.ir
علیرضا باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: bagheri [at] kntu.ac.ir
سید حسام مدنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
پست الکترونیکی: h.madani [at] kgut.ac.ir
مهدی چینی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
علی اکبر شیرزادی جاوید
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
علیرضا پورخورشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی
پست الکترونیکی: pourkhorshidi [at] bhrc.ac.ir
محمد حسین تدین
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mh_tadayon [at] yahoo.com
محمدرضا توکلی زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: drt [at] um.ac.ir
ابوالفضل حسنی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hassani [at] modares.ac.ir
علی خیرالدین
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: kheyroddin [at] semnan.ac.ir
جاوید خطیبی طالقانی
عضو کمیته علمی
نایب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: j_khatibi [at] yahoo.com
علی اصغر جلال زاده
عضو کمیته علمی
رئیس هییات مدیر ه شرکت مهاب قدس و مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
پست الکترونیکی: aa_jalalzadeh [at] yahoo.com
محمدرضا جواهری تفتی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
پست الکترونیکی: mr.javaheritafti [at] yahoo.com
علیرضا خالو
عضو کمیته علمی
استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: khaloo [at] sharif.edu
محمدرضا خان محمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mkhan [at] ut.ac.ir
مصطفی خانزادی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: khanzadi [at] iust.ac.ir
گرشاسب خزائنی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
پست الکترونیکی: khazaeny [at] gmail.com
حسین خدیو
عضو کمیته علمی
مدیر کیفیت شرکت سابیر
پست الکترونیکی: fardikhadiv44 [at] gmail.com
علی دوستی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
پست الکترونیکی: a.dousti [at] bhrc.ac.ir
فریدون رضائی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
پست الکترونیکی: frrezaie [at] gmail.com
امیرمازیار رئیس قاسمی
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: raissghasemi [at] yahoo.com
علی اکبر رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
پست الکترونیکی: aaramce [at] aut.ac.ir
امیرمحمد رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد های فنی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ramezanian [at] ut.ac.ir
جعفر سبحانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: ja_sobhani [at] yahoo.com
پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
پویان فخاریان
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: pouyanfakharian [at] gmail.com
ابراهیم قیاسوند
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: e.ghiasvand [at] basu.ac.ir
داود مستوفی نژاد
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: dmostofi [at] cc.iut.ac.ir
علی صدرممتازی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: sadrmomtazi [at] yahoo.com
مهدی مهدیخانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین الملل امام خمینی ره
پست الکترونیکی: mahdikhani [at] eng.ikiu.ac.ir
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
مهدی نعمتی چاری
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: m.nemati [at] bhrc.ac.ir
محمود نیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: nili [at] basu.ac.ir
محمد اسماعیل نیا عمران
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: m.esmaeilnia [at] uok.ac.ir
مصطفی آدرسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: m.adresi [at] srttu.edu
مهیار پورلک
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکترا سازه هیدرولیکی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: mahyar_pourlak [at] yahoo.com
بهتاش امیری
عضو کمیته علمی
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن بتن
پست الکترونیکی: amiri.behtash [at] gmail.com
محمدرضا جبروتی
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن
پست الکترونیکی: jabarootireza [at] yahoo.com
رحیم واعظی
عضو کمیته علمی
بازرس علی البدل انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: vaezi [at] sano.ir
عطیه فراهانی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
پست الکترونیکی: a_farahani87 [at] ut.ac.ir
آزاده عسکری نژاد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
پست الکترونیکی: a.askarinejad [at] bhrc.ac.ir
پیام حسینی
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: p.hosseini87 [at] gmail.com
حسین دور محمدی
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: h_dormohammadi [at] alum.sharif.edu
محمد کاظم شربتدار
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: msharbatdar [at] semnan.ac.ir
محمد شوشتری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: vshooshtari [at] gmail.com
فرزین صمصامی
عضو کمیته علمی
استادیار مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
پست الکترونیکی: samsami [at] dena.kntu.ac.ir
شهریار طاووسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: sh_tavousi [at] iauctb.ac.ir
امیر طریقت
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: tarighat [at] srttu.edu
امین غفوری پور
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن- عضو هیات علمی دانشگاه سانتا کلورا
پست الکترونیکی: amingh [at] parspadir.com
صادق قورچیان
عضو کمیته علمی
دکترای مهندسی عمران از ETH Zurich & Empa
پست الکترونیکی: sadegh.ghourchian [at] empa.ch
عطا حجت کاشانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب
پست الکترونیکی: a_hojatkashani [at] azad.ac.ir
محسن غلامرضا کاشی
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: mgkashi [at] gmail.com
طالب مرادی شقاقی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: ta.moradi [at] yahoo.com
آرمین منیرعباسی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: monirabbasi [at] pnu.ac.ir
حمید وارسته پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
پست الکترونیکی: hamid_v_p [at] yahoo.com
علی همتی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مهندسی، دانشگاه آزاد سمنان
پست الکترونیکی: ahemmati2000 [at] yahoo.com
ناصر سلمان موحدی
عضو کمیته علمی
بازرس علی البدل انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: nasser_movahedi [at] yahoo.com
فرشاد وزین رام
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f_vazinram [at] yahoo.com
امیر مفیدی
عضو کمیته علمی
Newcastel university
پست الکترونیکی: amir.mofidi [at] nc1.ac.uk
کیانوش صمیمی
عضو کمیته علمی
مدیربخش پژوهش و توسعه شرکت ایمن راه
پست الکترونیکی: samimi.kianoosh [at] imenrah.com
سپهر غفاری
عضو کمیته علمی
PhD in Civil Engineering (Geotechnical and Pavement), Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran, 2013.
Msc in Civil Engineering (Highway Enigneering), Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran, 2008.
پست الکترونیکی: sepehr [at] aut.ac.ir
مهندس آرش ذوالفقارنسب
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
پست الکترونیکی: arash.zolfagharnasab [at] gmail.com
تلفن: 09128026384