دکتر مرتضی زاهدی

دکتر مرتضی زاهدی

رئیس افتخاری
mzahedi213iust.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هرمز فامیلی

دکتر هرمز فامیلی

رئیس
familiiust.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محسن تدین

دکتر محسن تدین

دبیر
tadayonmohyahoo.com
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر محمد شکرچی زاده

دکتر محمد شکرچی زاده

عضو کمیته علمی
shekarchut.ac.ir
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران ، معاون وزیر راه و شهرسازی ، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مهدی اسفندی سرافراز

مهدی اسفندی سرافراز

عضو کمیته علمی
mehdi_sarafrazyahoo.com
عضو انجمن بتن ایران
مهرداد اشتری

مهرداد اشتری

عضو کمیته علمی
m.ashtarisazian.net
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و خزانه دار انجمن علمی بتن ایران
حسن افشین

حسن افشین

عضو کمیته علمی
hassanafshinyahoo.com
دانشگاه صنعتی سهند
محمدرضا آزادی

محمدرضا آزادی

عضو کمیته علمی
mohammadreza.azadi86gmail.com
دکتری مهندسی عمران از دانشگاه اینسبروک اتریش
موسی کلهری

موسی کلهری

عضو کمیته علمی
moosa.kalhoriyahoo.com
دانشجوی دکترای مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر- بازرس انجمن بتن ایران
بابک احمدی

بابک احمدی

عضو کمیته علمی
bahmadiaut.ac.ir
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علیرضا باقری

علیرضا باقری

عضو کمیته علمی
bagherikntu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سید حسام مدنی

سید حسام مدنی

عضو کمیته علمی
h.madanikgut.ac.ir
استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مهدی چینی

مهدی چینی

عضو کمیته علمی
mchinihotmail.com
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی اکبر شیرزادی جاوید

علی اکبر شیرزادی جاوید

عضو کمیته علمی
shirzadiust.ac.ir
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا پورخورشیدی

علیرضا پورخورشیدی

عضو کمیته علمی
pourkhorshidibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی
محمد حسین تدین

محمد حسین تدین

عضو کمیته علمی
mh_tadayonyahoo.com
عضو انجمن بتن و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
محمدرضا توکلی زاده

محمدرضا توکلی زاده

عضو کمیته علمی
drtum.ac.ir
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل حسنی

ابوالفضل حسنی

عضو کمیته علمی
hassanimodares.ac.ir
استاد دانشکده عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
علی خیرالدین

علی خیرالدین

عضو کمیته علمی
kheyroddinsemnan.ac.ir
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
جاوید خطیبی طالقانی

جاوید خطیبی طالقانی

عضو کمیته علمی
j_khatibiyahoo.com
نایب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
علی اصغر جلال زاده

علی اصغر جلال زاده

عضو کمیته علمی
aa_jalalzadehyahoo.com
رئیس هییات مدیر ه شرکت مهاب قدس و مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
محمدرضا جواهری تفتی

محمدرضا جواهری تفتی

عضو کمیته علمی
mr.javaheritaftiyahoo.com
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
علیرضا خالو

علیرضا خالو

عضو کمیته علمی
khaloosharif.edu
استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا خان محمدی

محمدرضا خان محمدی

عضو کمیته علمی
mkhanut.ac.ir
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مصطفی خانزادی

مصطفی خانزادی

عضو کمیته علمی
khanzadiiust.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
گرشاسب خزائنی

گرشاسب خزائنی

عضو کمیته علمی
khazaenygmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
حسین خدیو

حسین خدیو

عضو کمیته علمی
fardikhadiv44gmail.com
مدیر کیفیت شرکت سابیر
علی دوستی

علی دوستی

عضو کمیته علمی
a.doustibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
فریدون رضائی

فریدون رضائی

عضو کمیته علمی
frrezaiegmail.com
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
امیرمازیار رئیس قاسمی

امیرمازیار رئیس قاسمی

عضو کمیته علمی
raissghasemiyahoo.com
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی اکبر رمضانیانپور

علی اکبر رمضانیانپور

عضو کمیته علمی
aaramceaut.ac.ir
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
امیرمحمد رمضانیانپور

امیرمحمد رمضانیانپور

عضو کمیته علمی
ramezanianut.ac.ir
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد های فنی دانشگاه تهران
جعفر سبحانی

جعفر سبحانی

عضو کمیته علمی
ja_sobhaniyahoo.com
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پرویز قدوسی

پرویز قدوسی

عضو کمیته علمی
ghoddousiiust.ac.ir
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پویان فخاریان

پویان فخاریان

عضو کمیته علمی
pouyanfakhariangmail.com
دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
ابراهیم قیاسوند

ابراهیم قیاسوند

عضو کمیته علمی
e.ghiasvandbasu.ac.ir
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
داود مستوفی نژاد

داود مستوفی نژاد

عضو کمیته علمی
dmostoficc.iut.ac.ir
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی صدرممتازی

علی صدرممتازی

عضو کمیته علمی
sadrmomtaziyahoo.com
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
مهدی مهدیخانی

مهدی مهدیخانی

عضو کمیته علمی
mahdikhanieng.ikiu.ac.ir
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین الملل امام خمینی ره
حسین نادرپور

حسین نادرپور

عضو کمیته علمی
naderpoursemnan.ac.ir
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
مهدی نعمتی چاری

مهدی نعمتی چاری

عضو کمیته علمی
m.nematibhrc.ac.ir
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمود نیلی

محمود نیلی

عضو کمیته علمی
nilibasu.ac.ir
دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
محمد اسماعیل نیا عمران

محمد اسماعیل نیا عمران

عضو کمیته علمی
m.esmaeilniauok.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
مصطفی آدرسی

مصطفی آدرسی

عضو کمیته علمی
m.adresisrttu.edu
استادیار دانشگاه شهید رجایی
مهیار پورلک

مهیار پورلک

عضو کمیته علمی
mahyar_pourlakyahoo.com
دانشجوی دکترا سازه هیدرولیکی دانشگاه قم
بهتاش امیری

بهتاش امیری

عضو کمیته علمی
amiri.behtashgmail.com
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن بتن
محمدرضا جبروتی

محمدرضا جبروتی

عضو کمیته علمی
jabarootirezayahoo.com
عضو انجمن بتن
رحیم واعظی

رحیم واعظی

عضو کمیته علمی
vaezisano.ir
بازرس علی البدل انجمن بتن ایران
عطیه فراهانی

عطیه فراهانی

عضو کمیته علمی
a_farahani87ut.ac.ir
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
آزاده عسکری نژاد

آزاده عسکری نژاد

عضو کمیته علمی
a.askarinejadbhrc.ac.ir
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
پیام حسینی

پیام حسینی

عضو کمیته علمی
p.hosseini87gmail.com
عضو انجمن بتن ایران
حسین دور محمدی

حسین دور محمدی

عضو کمیته علمی
h_dormohammadialum.sharif.edu
عضو انجمن بتن ایران
محمد کاظم شربتدار

محمد کاظم شربتدار

عضو کمیته علمی
msharbatdarsemnan.ac.ir
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
محمد شوشتری

محمد شوشتری

عضو کمیته علمی
vshooshtarigmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرزین صمصامی

فرزین صمصامی

عضو کمیته علمی
samsamidena.kntu.ac.ir
استادیار مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
شهریار طاووسی

شهریار طاووسی

عضو کمیته علمی
sh_tavousiiauctb.ac.ir
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
امیر طریقت

امیر طریقت

عضو کمیته علمی
tarighatsrttu.edu
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی
امین غفوری پور

امین غفوری پور

عضو کمیته علمی
aminghparspadir.com
عضو انجمن بتن- عضو هیات علمی دانشگاه سانتا کلورا
صادق قورچیان

صادق قورچیان

عضو کمیته علمی
sadegh.ghourchianempa.ch
دکترای مهندسی عمران از ETH Zurich & Empa
عطا حجت کاشانی

عطا حجت کاشانی

عضو کمیته علمی
a_hojatkashaniazad.ac.ir
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب
محسن غلامرضا کاشی

محسن غلامرضا کاشی

عضو کمیته علمی
mgkashigmail.com
عضو انجمن بتن ایران
طالب مرادی شقاقی

طالب مرادی شقاقی

عضو کمیته علمی
ta.moradiyahoo.com
استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
آرمین منیرعباسی

آرمین منیرعباسی

عضو کمیته علمی
monirabbasipnu.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمید وارسته پور

حمید وارسته پور

عضو کمیته علمی
hamid_v_pyahoo.com
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
علی همتی

علی همتی

عضو کمیته علمی
ahemmati2000yahoo.com
استادیار گروه مهندسی، دانشگاه آزاد سمنان
ناصر سلمان موحدی

ناصر سلمان موحدی

عضو کمیته علمی
nasser_movahediyahoo.com
بازرس علی البدل انجمن بتن ایران
فرشاد وزین رام

فرشاد وزین رام

عضو کمیته علمی
f_vazinramyahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
امیر مفیدی

امیر مفیدی

عضو کمیته علمی
amir.mofidinc1.ac.uk
Newcastel university
کیانوش صمیمی

کیانوش صمیمی

عضو کمیته علمی
samimi.kianoosh imenrah.com
مدیربخش پژوهش و توسعه شرکت ایمن راه
سپهر غفاری

سپهر غفاری

عضو کمیته علمی
sepehraut.ac.ir
PhD in Civil Engineering (Geotechnical and Pavement), Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran, 2013.
Msc in Civil Engineering (Highway Enigneering), Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran, 2008.
مهندس آرش ذوالفقارنسب

مهندس آرش ذوالفقارنسب

عضو کمیته علمی
arash.zolfagharnasabgmail.com
09128026384
دانشجوی دکترا در دانشگاه صنعتی امیر کبیر