برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

15 مهر 1399
13:00-14:00

آنلاین
شرکت کنندگان: 19
مهندس موسی کلهری

15 مهر 1399
14:00-15:00

آنلاین
شرکت کنندگان: 10

15 مهر 1399
15:00-16:00

شرکت کنندگان: 6
مهندس پیمان خدابنده

16 مهر 1399
09:50-10:50

شرکت کنندگان: 5
دکتر اویس افضلی و مهندس علیرضا دوست محمدی

16 مهر 1399
10:50-11:50

شرکت کنندگان: 5
دکتر بابک احمدی

16 مهر 1399
11:50-12:50

شرکت کنندگان: 5
مهندس کامبیز جانمیان

16 مهر 1399
12:50-13:50

شرکت کنندگان: 5
مهندس علیرضا رحمتی

15 مهر 1399
16:00-17:00

شرکت کنندگان: 6
مهندس میثم حداد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.