برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

رایگان
لازم به توضیح است که جهت استفاده از مزایای عضویت حقیقی میبایست اعضا بدهی حق عضویت نداشته باشند

نوع عضویت شماره 4

2,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.