برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1399-07-15
0 ریال
پس از تاریخ 1399-07-15
0 ریال
لازم به توضیح است که جهت استفاده از مزایای عضویت حقیقی میبایست اعضا بدهی حق عضویت نداشته باشند
2
تا تاریخ 1399-07-21
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1399-07-21
2,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.