برنامه های هجدهمین همایش روز بتن، 16مهرماه 1399:

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
خیر مقدم آقای دکتر شکرچی زاده، ریاست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
خیر مقدم آقای دکتر محسن تدین، رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران
سخنرانی آقای مهندس موسوی کلهری، دبیر همایش روز بتن
سخنرانی آقای دکتر محسن تدین، تدوین آیین نامه بتن جدید (بخش مصالح و اجرا)
سخنرانی آقای دکتر مهدی نعمتی چاری، لزوم همکاری سازمان‌های بالادستی در ارتقاء فنی و کیفی کارخانه‌های بتن آماده
کارگاه مجتمع رنگدانه سیرجان، ضوابط طراحی و کاربردهای بتن الیافی
کارگاه شرکت البرز شیمی آسیا، مدیریت هزینه‌ها در تولید بتن بدون تغییر در کیفیت آن
کارگاه شرکت فهاب بتن، مروری بر جنبه‌های فنی و حقوقی استاندارد ملی بتن آماده
استراحت
گزارش از روند ساخت ساختمان انجمن بتن ایران توسط مهندس مهرداد اشتری، خزانه‌دار انجمن بتن ایران
معرفی طرح‌های برتر بتنی
گزارش مهندس بهتاش امیری، دبیر مسابقات دانشجویی روز بتن
گزارش مهندس امیر مازیار رئیس قاسمی، دبیر مسابقات حقوقی روز بتن
ارائه قطعنامه هجدهمین همایش روز بتن توسط مهندس موسوی کلهری، دبیر همایش

فایل ارائه مقالات را می توانید از طریق لینک های زیر مشاهده نمایید:

بررسی اثرات تغییرات سیمان در حباب زائی غیرعمدی بتن